Kielletty maailma

Kieltojen ja säännösten määrä kasvaa koko ajan. Kuka näitä määräyksiä tehtailee ja miksi? Missä kulkee raja, milloin on aika vaatia järkeä päätöksentekoon?

Elämän eri osa-alueet ovat muuttuneet yhä tarkemmin säännellyiksi. Koska uudet kiellot ja säännökset koskettavat vain pieniä ryhmiä kerrallaan, ei perustavanlaatuista keskustelua sääntelyn rajoista pääse syntymään. Tämä myös selittää sen, miksi ylisääntelyn vaara on todellinen.

Holhousyhteiskunnassa kaikki on säänneltyä, mutta kukaan ei tiedä miksi. Uusien kieltojen kohdalla olisikin tervettä käydä keskustelua siitä, missä kulkee yksilön vapauden ja vastuun raja tai millaisia sääntelyn haittavaikutuksia ja kustannuksia yhteiskunta on valmis kantamaan. Vähintään on vaadittava, että päätökset perustuvat tutkittuun tietoon, eivätkä oletuksiin ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin.

Kielletty maailma nostaa keskustelun yksittäisistä kieltoaloitteista periaatteellisemmalle, sääntelypäätösten rationaalisuutta käsittelevälle tasolle, jossa haetaan vaihtoehtoja kieltämisen kulttuurille.

Kampanjaan kuuluu kiertue, jonka aikana tavataan poliittisia päättäjiä ja vaikuttajia, keskustellaan avoimesti sääntelystä ja etsitään höperöimpiä kieltoja. Kiertueteltta on todellisten aloitteiden perusteella rakennettu kuvitteellinen maailma, johon tutustumalla huomaat, miten säädökset ovat läsnä sinunkin arjessa.